ยินดีต้อนรับ
บริษัทฟีนิกส์สยาม จำกัด

     ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 ศูนย์กลางการทำงานของธุรกิจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำ บริษัทฯมีความชำนาญและเชี่ยวชาญในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาด มากกว่า10ปี บริษัทฯคำนึงและใส่ใจเป็นอย่างยิ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดมา
          ก่อตั้งเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2534 ทุนจดทะเบียน 5.0 ล้านบาท สินทรัพย์บริษัท ประมาณทั้งหมด 100 ล้านบาท ยอดขายและผลิตรวมกว่า 100 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2548


   พันธมิตรทางธุรกิจ


   หนังสือพิมพ์น่ารู้


   ข้อมูลน่าสนใจอื่น ๆ


   ข่าวประชาสัมพันธ์

X
AERATION SERIES
ANAEROBIC FILTER
BIOCONTACT AERATION
CHEMICAL TREATMENT
HICLEAN
HI-PURE
MEDIA
PHYSPACK
SEDIMENTATION SERIES
SEPTIC

Copyright ® 2010 PHOENIX SIAM CO.,LTD.

  

Home     Product     Services     Reference Project     About Us     Contacts